+34937250967 9:30h - 18:00h GMT+1
  • es
  • ca
  • en
  • fr
  • nl
  • it

Condicions Legals

TITULARITAT

El titular de l pàgina web www. ripperseeds. com és Black Friday, SL amb CIF B66322801 amb domicili social al C / Viladomat, 202 de Sabadell (Barcelona).

Recordeu que si no està d’acord amb les condicions establertes en aquest document, no ha de continuar navegant ni accedint als continguts de la mateixa i que, en qualsevol cas, el fet d’accedir a la pàgina web suposa l’acceptació de les esmentades condicions.

Pot contactar a través de: info@ripperseeds.com o el nostre tel. 93 725 09 67

CONDICIONS D’ÚS DE LA INFORMACIÓ

1 .- OBJECTE I IDENTIFICACIÓ DE L’USUARI

La utilització d’aquesta pàgina web implica la condició de “usuari” de l a mateixa a. En conseqüència, el o suario ha de llegir atentament les Condicions Generals i la Política de Privadesa.

L’objecte d’aquesta pàgina web és la venda a l’engròs i al detall de llavors de col·lecció, així com la venda de marxandatge relacionat amb la nostra marca. Es recull n les dades necessàries de l’usuari perquè p odamos facilitar aquests serveis i informació sobre els productes que pot n trobar-se en aquesta pàgina.

Vostè haurà d’estar d’acord en veure material relacionat amb el cultiu i consum de cànnabis sativa per al seu ús personal en el seu ordinador privat. Les llavors de cànnabis són completament legals a Espanya i és la seva responsabilitat conèixer la llei. S i no és resident a Espanya, si us plau, consulteu les lleis del seu país.

Vostè s’haurà de fer càrrec que el consum del material i imatges de contingut relacionat amb el cultiu i consum privat de cànnabis no estigui prohibit ni infringeixi cap llei en la comunitat on vostè resideix, ni en el seu proveïdor de serveis, ni des del local des on s’accedeix.

La informació continguda en aquesta pàgina està dirigida exclusivament p er adults. La seva visió o lectura és inadequada per a menors de 18 anys, i per tant prohibida per als mateixos. S i és vostè pare, mare o tutor legal i no vol que els seus fills vegin aquests continguts, utilitzeu programari de filtrat (opcions d’Internet Explorer o bé programes com Net Nanny, SafeSurf, Cyber Patrol, Cybersitter, Internet Filter, etc.).

Pot posar-se en contacte amb nosaltres perquè bloquegem l’accés del seu ordinador als nostres serveis. A més aquests continguts poden ser ofensiu s per a algunes persones adultes i pot constituir una infracció legal en alguns territoris.

Aquest servidor aquesta allotjat a Espanya. El contingut de la pàgina és totalment gratuït.

2 .- UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS

L’O suario es compromet a utilitzar el es rvei d’accés de bona fe, de forma diligent i adequada, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del prestador de serveis o de tercers, complint en tot moment amb les regles de bon comportament a la xarxa i amb les polítiques d’ús acceptables, no fent ús fraudulent de la informació ni dels continguts existents en ella.

Així mateix, el o suario haurà d’abstenir del següent:

1. Destruir, alterar o inutilitzar dades, o bstaculizar l’accés d’altres o suaris a Internet, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en el sistema d’accés.

2. L’enviament massiu de comunicacions comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a destinataris que no hagin sol·licitat expressament la seva remissió.

3. Intentar accedir, eliminar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d i altres o suaris.

4. Introduir programes, virus o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració o perjudici en els sistemes informàtics del prestador de serveis o de tercers.

5. R astrear les pàgines d’aquest site amb qualsevol programari robot, aranya o crawle r informàtic de qualsevol tipus, exceptuant els meta-cercadors als quals Ripper Seeds s’afilia voluntàriament.

6. I xhibir aquest material a menors oa qualsevol altra persona que pugui resultar ofesa.

7. Si al seu país aquest tipus de pàgina està prohibida, sól o vostè serà culpable del visionat de la mateixa. Queda prohibida la recopila ció de proves per intent ar incultes parnos en qualsevol activitat de lictiva. En cas de fer-ho estaria violant el code no. 431.322.12 of the Internet Privacy Act from 1995.

8. L’entrada a la nostra pàgina web per part de qualsevol empleat o persona relacionada directament o indirectament amb algun ISP.

Recordeu que si no està d’acord amb les condicions establertes en aquest document, no ha de continuar navegant ni accedint als continguts de la mateixa i que, en qualsevol cas, el fet d’accedir a la pàgina web suposa l’acceptació de les esmentades condicions.

3 .- CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES

Quan per a la compra de productes se sol·liciti a l’usuari les dades necessàries per a aquesta contractació, s’informa que la formalització de totes les dades personals facilitades és voluntària però necessària per dur a terme la ges tió sol·licitada, per la qual cosa el o suario ha de garantir seva vigència i veracitat.

4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El o suario reconeix que no li corresponen els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els gràfics, textos, plànols, botons i, amb caràcter general, tota la informació continguda en les pàgines o lloc web a les que accedeixi i que la reproducció, càrrega , presentació, execució, transmissió, emmagatzematge, traducció, adaptació, arranjament o distribució, ja sigui total, ja sigui parcial, realitzades sense el consentiment i autorització expressa d’ripperseeds.com constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

5 .- RESPONSABILITAT PELS ENLLAÇOS INCLOSOS A LA XARXA

Black Friday, SL no serà responsable de la informació que dirigeixi al client dels seus serveis a través dels enllaços o links que hi pugui haver, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten o recomanen aquests enllaços o links és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, o si ho té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

no podem garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés, no es pot exigir cap obligació d’actualització dels mateixos a aquesta empresa.

Els enllaços al nostre lloc web depenen de cada lloc enllaçat i els continguts d’aquestes pàgines són responsabilitat de l’entitat titular de l a mateixa. N o ens fa rem responsable s dels continguts dels llocs enllaçats, ni garanteix rem que aquests llocs estiguin operatius en tot moment ja que no realitza vam comprovacions periòdiques sobre l’estat dels mateixos.

6 .- DENEGACIÓ DE L’ACCÉS

Black Friday, SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la pàgina web i n qualsevol moment a aquells o suaris que incompleixin amb les Condicions Generals, així com a aquells que realitzin un ús inadequat del servei.

7 .- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a qualsevol controvèrsia o qüestió que pogués derivar-se de l’aplicació, execució i interpretació d’aquest Acord, les parts d’aplicar els principis de la bona fe i es regiran per la normativa espanyola. En cas de resolució judicial de conflictes, és competent el Tribunal al que tingués el domicili l’o suario, sempre que aquest tingués la consideració de consumidor i es trobés en territori espanyol.

En el cas d i que l’o suario no tingués aquesta consideració, sent per tant professional o empresari o en el cas que sent consumidor, tingués aquest el seu domicili fora d’Espanya, se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.